Model Algemene Voorwaarden vastgesteld door de NEVOA op 1 juli 2018. Verwijzing naar dit model en het gebruik ervan zijn uitsluitend  toegestaan in ongewijzigde vorm. Aanpassingen hierop zijn uitsluitend toegestaan, indien deze worden opgenomen in de daaruit volgende  overeenkomst(en) tussen de Gebruiker en haar wederpartij. Iedere aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van  het model wordt door de NEVOA uitgesloten. 

ARTIKEL 1: DEFINITIES 

  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die lid is van of leden heeft bij de NEVOA en die deze algemene voorwaarden  overeenkomstig artikel 2 van toepassing heeft verklaard. 

Opdrachtgever: de wederpartij van Gebruiker bij een Overeenkomst.  

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. 

Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 onder 1 van  de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die Gebruiker namens Opdrachtgever verwerkt en die zijn benoemd in de  Overeenkomst. 

Bijlage: de bijlage behelzende een overeenkomst inzake verwerking van Persoonsgegevens die aan de algemene voorwaarden is  aangehecht en daarmee onlosmakelijk is verbonden indien Gebruiker namens Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt.  

Lees meer

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.

Menu