ARBEIDSRECHT

Advies

Worstelt u met vraagstukken rondom arbeidsrecht? Is er een cao van toepassing op mijn bedrijf? Hoe zit het met verlof en vakantiedagen? Weet u niet wat u moet doen als uw werknemer ziek is? Gaat uw werknemer op uw kosten een studie volgen? Moet u een dossieropbouw doen? Wilt u weten wat als werkgever uw rechten en plichten zijn? Of wilt u de arbeidsovereenkomst met een werknemer wijzigen? Allemaal situaties waarin u juridisch advies over arbeidsrecht kunt gebruiken. Met mijn kennis en ervaring kan ik u uitgebreid adviseren. 

Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomsten

Heeft u te maken met flexibele arbeidsrelaties, zoals oproepers? Mag u nog een contract bepaalde tijd aanbieden? Kunt u een proeftijd overeenkomen? Hoe zit het met een concurrentiebeding? Weet u niet of uw (model) arbeidsovereenkomst nog voldoet aan de huidige stand van wetgeving? Als arbeidsrechtjurist ben ik gespecialiseerd in het opstellen, wijzigen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten en/of bedrijfsreglementen. Goede documenten kunnen u behoeden voor problemen!

Bedrijfsjurist

Ontslag

Bent u genoodzaakt tot een reorganisatie over te gaan? Of heeft u te kampen met een disfunctionerende werknemer? Is de arbeidsrelatie verstoord? Is uw werknemer langdurig arbeidsongeschikt? Hoe zit het met de transitievergoeding? Kan er een vaststellingsovereenkomst gesloten worden? Neem contact met mij op zodat we samen tijdig een plan kunnen maken zodat ingewikkelde procedures en conflicten zoveel mogelijk vermeden worden. Mocht het toch nodig zijn een procedure te starten bij het UWV of kantonrechter, dan kan ik u hierin ook bijstaan.

Juridisch advies arbeidsrecht
Menu